Home / Usluge

Usluge

Iako smo prepoznatljivi po bogatom asortimanu iz oblasti hortikulture i cvjećarstva, sjemenske robe, svih vrsta sadnog materijala, mineralnih i organskih đubriva i humusa,nudimo kompletne usluge kada je pejzažna arhitektura i hortikultura u pitanju (planiranje, projektovanje, izgradnja i održavanje zelenih površina, kao i prodaja, transport i sadnja ukrasnih biljaka).

1. PRODAJA BILJAKA – Okosnica djelatnosti GARDEN CENTRA PODGORICA firme GREEN IN DOO  je prodaja kvalitetnog standardizovanog sadnog materijala iz domaćih i stranih rasadnika. Asortiman obuhvata sadnice vrhunskog kvaliteta sa busenom ili u saksijama. Ovo podrazumeva veliki broj lišćara i četinara, ukrasnog šiblja, kao i mnogobrojne vrste perena, ukrasnih trava i puzavica.

2. SADNJA BILJAKA – GARDEN CENTRA PODGORICA firme GREEN IN DOO  vrši usluge nabavke, transporta i sadnje biljaka. Prije sadnje vršimo adekvatnu pripremu zemljišta koja zavisi od svojstva tla i zahteva biljaka koje se sade.

3. IZLAZAK NA TEREN – Prije izrade projekta zaposleni firme GREEN IN DOO vrši se obilazak i snimanje terena, analiza postojećeg stanja i uslova sredine, kao i izrada idejnog rješenja na osnovu kog se izrađuje idejni ili glavni projekat.

4.STRUČNE KONSULTACIJE I IDEJNA REŠENJA – U ponudi GARDEN CENTRA PODGORICA firme GREEN IN DOO  je i izrada idejnog rešenja za Vašu zelenu površinu, kao i saveti stručnjaka u vezi sa uređenjem Vašeg vrta.

5. PROJEKTOVANJE ZELENIH POVRŠINA -VRTNI CENTAR  firme GREEN IN DOO izrađuje idejne i glavne projekte sa svom pratećom dokumentacijom (kompozicioni plan, nivelacioni plan, plan sadnje sa sinhron planom, plan sistema za zalivanje, preseci, detalji…). Naša rešenja su funkcionalna, efektna u skladu sa ambijentom sredine i arhitekturom objekta kao i zahtjevima investitora. Naš stručni tim primenjuje svoje znanje, vještine i kreativnost u procesu projektovanja u cilju dobijanja što reprezentativnijeg rešenja.

6. PODIZANJE (IZGRADNJA) ZELENIH POVRŠINA – GARDEN  CENTAR PODGORICA firme GREEN IN DOO nudi usluge iz domena izvođenja radova pejzažnog inženjeringa kao što su: pripremni i sanitarni radovi, izvođenje zemljanih radova radi nivelisanja i dreniranja terena, izgradnja građevinskih parternih elemenata staza i platoa, izgradnja malih parkovskih objekata (stepenica, zidova, ograda, fontana i sl.), ugradnja parkovskog i urbanog mobilijara, ugradnja sistema za drenažu i navodnjavanje, agrotehnička priprema zemljišta, sadnja biljaka, formiranje travnjaka setvom ili postavljanjem busen travnjaka.

7. ODRŽAVANJE ZELENILA – Kako bi zelena površina bila u isto vreme dekorativna i funkcionalna neophodno je redovno održavanje u skladu sa njenim specifičnostima i potrebama. VRTNI CENTAR  firme GREEN IN DOO radi održavanje zelenih površina, što podrazumjeva uređenje dvorišta, redovno košenje trave i održavanje travnjaka, vertikulacija i aeracija, okopavanje i prihranjivanje biljaka mineralnim đubrivima, borba protiv korova, zaštita biljaka od štetočina i bolesti, orezivanje i formiranje krune biljaka i drveća, održavanje sistema za navodnjavanje. Za realizaciju navedenih usluga angažovan je tim baštovana sa svom potrebnom mehanizacijom, čiji rad prati i kontroliše stručni tim inženjera pejzažne arhitekture.

8. SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE – GARDEN CENTAR PODGORICA firme GREEN IN DOO nudi usluge projektovanja i ugradnje automatizovanih sistema za navodnjavanje najkvalitenijih i najboljih svetskih proizvođača. Prilikom izgradnje sistema za navodnjavanje vrši se postavljanje cevi sistema za navodnjavanje, ugradnja šahtova sa elektromagnetnim ventilima, priključenje na vodovod, postavljanje prskalica i njihovo fino podešavanje kao i ugradnja, povezivanje i programiranje upravljačke jedinice kompijutera. Zalivni sistem je u odnosu na današnje klimatske uslove neophodan element koji omogućava uspešan rast i razvoj biljaka bilo da je to travnjak ili hortikulturne vrste biljaka. Na površinama koje se održavaju, vrši se redovna kontrola sistema za navodnjavanje, programiranje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalica i pražnjenje sistema pred zimu. Upravo zalivni sistemi omogućavaju efikasno očuvanje ove investicije, u isto vreme redukujući vreme, vodu i novac.

9. ZASNIVANJE TRAVNJAKA – VRTNI CENTAR  firme GREEN IN DOO Vam nudi sve što je potrebno za zasnivanje i održavanje funkcionalnog i dekorativnog travnjaka: zasnivanje travnjaka sjetvom semena ili postavljanjem travnog busena, redovno košenje travnjaka i održavanje, izgradnju drenažnog sistema i sistema za zalivanje travnjaka. Pre zasnivanje travnjaka vrši se agrotehnička priprema zemljišta, poboljšavanje mehaničkih i hemijskih svojstava zemljišta i fina nivelacija radi pripreme za postavljanje travnjaka. Koristimo kvalitene travne smeše koje biramo u zavisnsoti od specifičnosti sredine, a busen travnjak koji postavljamo je sejani travnjak visokog kvaliteta.

10. BIODEKORACIJA ENTERIJERA – Biodekoracija je jedna od djelatnosti kojima VRTNI CENTAR  firme GREEN IN DOO pridaje veliki značaj – bavimo se biodekoracijom enterijera i ozelenjavanjem unutrašnjeg stambenog i poslovnog prostora (biodekoracija kancelarija, biodekoracija stanova, biodekoracija hotela i tržnih centara, biodekoracija terasa, biodekoracija holova i hodnika …). Radimo sa posebnim supstratima namenjenim odredenoj kategoriji sobnog bilja. Takodje, u ponudi imamo i adekvatne sisteme za zalivanje i orošavanje, bez kojeg većina sobnih biljaka ne može uspešno da se razvija. Ugrađujemo i specijalne lampe renomiranih proizvođača sa neophodnim spektrom svetlosti za normalno obavljanje procesa fotosinteze, za prostore koji nisu dovoljno osvetljeni direktnom sunčevom svetlošću.

o-nama

 

Top